Fondsrådet blev nedlagt pr. 1. januar 2013. Opgaverne varetages i dag af Finanstilsynets bestyrelse

Fondsrådet har i perioden 2005-2012 ført kontrol med, at virksomheder, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, overholder de gældende regnskabsregler i års- og delårsrapporter. Fondsrådets opgaver er pr. 1. januar 2013 overgået til Det Finansielle Råd.

 

På Finanstilsynets hjemmeside finder du vejledninger og redegørelser fra Fondsrådet i perioden 2005-2012