Accept af cookies fra Fondsraadet.dk

Fondsraadet.dk bruger cookies for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies fra Fondsraadet.dk igen.

Accepter cookies Læs mere om cookies på Fondsraadet.dk

Fondsrådet og Det Finansielle Virksomhedsråd er pr. 1. januar 2013 sammenlagt og opgaverne videreføres i Det Finansielle Råd


Om os

Hvis du ønsker information om kontrol af børsnoterede virksomheders overholdelse af gældende regnskabsregler i finansielle rapporter henvises til Finanstilsynet.dk

På Finanstilsynets hjemmeside finder du vejledninger og redegørelser fra Fondsrådet i perioden 2005-2012.

På denne hjemmeside finder du Fondsrådets afgørelser fra perioden 2005-2012.

Kontrol

I forbindelse med kontrol af finansiel information i prospekter og andre dokumenter end års- og delårs-rapporter og på værdipapir-handelsområdet i øvrigt har Fondsrådet ikke været en selvstændig myndighed, men fungeret som en del af Finanstilsynet. Denne hjemmeside har derfor alene beskæftiger sig med Fondsrådets regnskabskontrol af års- og delårsrapporter.

Regnskabskontrol af års- og delårsrapporter

Fondsrådet har i perioden 2005-2012 ført kontrol med, at virksomheder, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, overholder de gældende regnskabsregler i års- og delårsrapporter.

Finanstilsynet & Erhvervsstyrelsen

Finanstilsynet varetager sekretariatsfunktionen i forhold til finansielle børsnoterede virksomheder.

Erhvervsstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen i forhold til ikke-finansielle børsnoterede virksomheder.